SCHOLARSHIPSChế độ học bổng (áp dụng với học sinh có tư cách lưu trú là du học sinh)

EDU SCHOLARSHIPSHỌC BỔNG DÀNH CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH ƯU TÚ VÀ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

▼スライドしてご覧下さい。▼
Cơ quan chủ quản HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ REIWA
Đối tượng Là học sinh đang học tại trường, có thành tích học tập xuất sắc, tỉ lệ lên lớp 100%.
Học bổng sẽ được trao trong lễ tốt nghiệp.
Giá trị: Khóa 1 năm 3 tháng: 15,000 JPY
Khóa 1 năm 6 tháng: 18,000 JPY
Khóa 1 năm 9 tháng: 21,000 JPY
Khóa 2 năm: 24,000 JPY
Hình thức nhận học bổng Phiếu mua sắm QUO tương đương với giá trị tiền thưởng

JASSO SCHOLARSHIPSHỌC BỔNG TỪ SỞ GIÁO DỤC DÀNH CHO LƯU HỌC SINH

▼スライドしてご覧下さい。▼
Cơ quan chủ quản Japan Student Services Organization
Đối tượng Là học sinh đang học tại trường và có nguyện vọng học lên đại học tại Nhật
Học sinh ưu tú trong học tập và có phẩm chất đạo đức nhưng có hoàn cảnh khó khăn
Học sinh phù hợp 2 tiêu chí trên và được nhà trường tiến cử ( có tiến hành tuyển chọn)
Giá trị Mỗi tháng 30,000 JPY / 12 tháng
Hình thức nhận học bổng từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 năm sau và chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản người nhận.