SUPPORTHỖ TRỢ

LIFE SUPPORTHỖ TRỢ TRONG CUỘC SỐNG

Hiện nay quy mô của trường đã được mở rộng nhưng trường vẫn tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất đến học viên, tạo không khí thân thiện trong môi trường học tập cũng như đời sống. Khi học sinh gặp khó khăn, trường luôn hỗ trợ học sinh không kể trong hay ngoài trường học ví dụ như: đưa học sinh đi bệnh viện có kèm phiên dịch, hướng dẫn các thủ tục tạicơ quan hành chính, và trợ giúp giải quyết khi học sinh gặp vấn đề tại nơi làm thêm. Ngoài ra, trường vẫn hỗ trợ và giải đáp cho những học viên đã tốt nghiệp, tạo quan hệ tin cậy với các thế hệ học sinh.

more

ENTER EDUCATIONHỖ TRỢ HỌC LÊN CAO

Giáo viên nghe nguyện vọng học lên cao của từng học viên và có hướng dẫn cụ thể cho từng trường hợp. Trường sẽ hỗ trợ học viên thi vào các trường trung cấp, đại học, cao học mà trường đang liên kết, và cả những trường trung cấp, đại học, cao học mà học viên có nguyện vọng.

生徒写真1
生徒写真2

ACHIEVEMENTSHọc viên đã từng tốt nghiệp của trường đang và đã học tại các trường đại học,cao đẳng,chuyên môn sau

CAO HỌC
The University of Shizuoka
Tokyo City University
Waseda University
Ibaraki University (nghiên cứu sinh)
Kyushu University (nghiên cứu sinh)
Tokyo Metropolitan University (nghiên cứu sinh)
Daito Bunka University (nghiên cứu sinh)
Tokyo University of Foreign Studies (nghiên cứu sinh)
ĐẠI HỌC
Aoyama Gakuin University
Nihon Wellness sports University
J. F. Oberlin University
Kaichi International University
Kaetsu University
Kyoei University
Kokugakuin University
Komazawa University
Shonan Institute of Technology
Seigakuin University
Senshu University
Digital Hollywood University
Tokyo City University
Tokyo University of Social Welfare
Tokyo Fuji University
Toyo University
Niigata Sangyo University
Japan University of Economics
Bunka gakuen University
Hosei University
Musashino University
Meiji University
Yokohama National University
Ryutsu Keizai University
Yokohama College of Commerce
Aikoku Gakuen University (nghiên cứu sinh)
Tokyo University of Social Welfare (nghiên cứu sinh)
TRƯỜNG CHUYÊN MÔN
ArtsCollege Yokohama
ESP musical Academy
OJI accounting College
College of Business and Communication
Kashiwagi Business College
Gregg International College
International word Institute College of Foreign Languages
JTB Travel & Hotel College
SUNDAI College of Business & Foreign Languages
SUNDAI Computer & Business College
SUNDAI Travel & Business College
Sundai Law
Economics & Business College
Chuo College of Technology
Techno business Yokohama nursery college
Tokyo Foreign Language College
Tokyo University of Commerce and Law College
Tokyo Visual Arts
Tokyo multimedia professional school
Japan health medical college
Nippon Engineering College
Nihon Kokusai IT College
Hattori Nutrition College
Hollywood beauty College
PROSPERA BUSINESS INSTITUTE
Yokohama System Engineering College
Yokohama Design College
Waseda international business College
Waseda-Bunri College of Arts
Yomiuri automotive Academy