CLASSCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CLASSCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa học dài hạn được chia thành 4 kỳ nhập học: Kỳ tháng 4 (2 năm), Kỳ tháng 7 (1 năm 9 tháng), Kỳ tháng 10 (1 năm 6 tháng), Kỳ tháng 1 (1 năm 3 tháng). Tất cả các khóa học đều nhằm mục tiêu đào tạo học sinh học lên các trường đại học, cao đẳng, chuyên môn của Nhật.

▼スライドしてご覧下さい。▼
Kỳ nhập học Thời gian đào tạo Thời gian nhận đơn Thông báo kết quả
Kỳ tháng 4 2 năm Tháng 9 đến cuối tháng 10 năm trước Hạ tuần tháng 2 năm đó
Kỳ tháng 7 1 năm 9 tháng Tháng 1 năm đó đến cuối tháng 2 Trung tuần tháng 5 năm đó
Kỳ tháng 10 1 năm 6 tháng Tháng 4 năm đó đến trung tuần tháng 5 Hạ tuần tháng 8 năm đó
Kỳ tháng 1 1 năm 3 tháng Tháng 7 năm đó dến cuối tháng 8 Thượng tuần tháng 11 năm trước
※Nếu số lượng học viên đăng ký vượt quá chỉ tiêu quy định, trường có thể sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ.
※Tiêu chuẩn ứng tuyển là học viên đã hoàn thành 12 năm học trở lên và những học viên đang là học sinh chuẩn bị hoàn thành khóa học.

TIMETABLETHỜI GIAN HỌC

▼スライドしてご覧下さい。▼
Lớp buổi sáng Lớp buổi chiều
Tiết 1 9:00~9:45 Tiết 1 13:10~13:55
Tiết 2 9:50~10:35 Tiết 2 14:00~14:45
Tiết 3 10:50~11:35 Tiết 3 15:00~15:45
Tiết 4 11:40~12:25 Tiết 4 15:50~16:35
※Dựa vào kiểm tra cuối kỳ và tỷ lệ lên lớp, trường sẽ sắp xếp lại lớp học 3 tháng 1 lần.
カリキュラム