PRIVACY POLICYCHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Phương châm bảo mật thông tin cá nhân

Nhà trường bảo hộ thông tin cá nhân bằng cách đề ra quy định về bảo hộ thông tin cá nhân, tạo hệ thống bảo hộ thông tin cá nhân và yêu cầu nhân viên có ý thức về tầm quan trọng trong việc bảo hộ thông tin cá nhân.

Quản lý thông tin cá nhân

Nhà trường quản lý và lưu trữ các thông tin chính xác và mới nhất của khách hàng, quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân, thực hiện các biện pháp an toàn và có những đối sách cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm nhập bất chính/ thất lạc/ rò rỉ thông tin cá nhân như : duy trì hệ thống bảo mật /hoàn chỉnh thể chế quản lý/ triệt để trong đào tạo nhân viên.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin liên lạc của quý khách như: tên, địa chỉa e-mail, số điện thoại, chúng tôi hoàn toàn không sử dụng ngoài mục đích liên lạc, hướng dẫn và trả lời các câu hỏi của quý khách.

Nghiêm cấm cung cấp thông tin cho người thứ ba

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân khách hàng, tuyệt đối không giao cho bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp như sau:

  • ・Khi có sự đồng ý của chính khách hàng đó
  • ・Cá nhân khách hàng ủy quyền chúng tôi để cung cấp cho các dịch vụ được yêu cầu.

Phương pháp bảo mật thông tin cá nhân

Nhà trường xây dựng chính sách kiện toàn về bảo mật để có thể bảo hộ an toàn và chính xác các thông tin.

Tham chiếu ý kiến cá nhân

Chúng tôi cần sự đồng ý của khách hàng trước khi xem xét, chỉnh sửa, sao chép hoặc xóa các dữ liệu liên quan.

Tuân thủ theo pháp lệnh và quy định

Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc xem xét lại nội dung các chính sách trên và cải thiện chúng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các pháp lệnh và các quy định của Nhật Bản liên quan đến thông tin cá nhân

Liên lạc

Nếu có thắc mắc liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân trong trường chúng tôi, xin vui lòng liên hệ.

令和国際日本語学院

Reiwa International Institute Of Japanese Language

〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町10-5

Phone: 0081-44-246-5573

Email: wasedaeduyokohama@gmail.com