NEWSnews

Thông báo đổi tên trường

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN TRƯỜNG

Từ ngày 11/6/2020, nhà trường chính thức đổi tên mới như sau:

Tên cũ: Waseda EDU Nihongo Gakkou Yokohama Kou

Tên mới: REIWA INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE (Reiwa Kokusai Nihongo Gakuin)

 

一覧に戻る